Nettalk-logo

Klage

Har du en klage, skal du først skrive til Nettalk i formularen herunder. Nettalk træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Hvis du ikke er tilfreds med Nettalk's afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester - fx klager over regningen eller Nettalk's vilkår - kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 Kbh. V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk
Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.


Hvis du ikke er tilfreds med Nettalk's afgørelse, og hvis din klage vedrører varer (fx mobil-telefoner) kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
www.kfst.dk

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse: kundeservice@nettalk.dk.

 

Har du spørgsmål
.